Održan još jedan okrugli stol u Poduzetničkom inkubatoru

U ponedjeljak, 18. prosinca 2023. godine, u Tehnološkom parku Vinkovci d.o.o., Podružnica Poduzetnički inkubator Vinkovci održan je okrugli stol na temu „Koordinacija profesionalaca za EU fondove Slavonije i Baranje“. Okrugli stol je održan u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca Regionalnog ureda Osijek.

Tehnološki park Vinkovci d.o.o. je na okruglom stolu predstavio svoju ulogu kao poduzetnički potporne institucije. Predstavljene su provedene, ali i planirane aktivnosti koje su usmjerene na razvoj poduzetnika, te je predstavljen projekt izgradnje Poduzetničkog inkubatora Vinkovci, a navedeno su predstavili Melita Meštrović i Velimir Kurtušić.

Read more

Održana radionica na temu “Zakon o radu u praksi”

U petak je Tehnološki park Vinkovci d.o.o. održao informativnu radionicu na temu „Zakon o radu u praksi“. Predavač je bio dr.sc. Ivan Sarić, dipl. iur., direktor HUP Regionalnog ureda Osijek te aktualni predavač u PUMA programu iz područja radnog prava. Read more

Posjet učenika Osnovne škole Matija Gubec Jarmina

Dana 21. studenoga 2023. godine učenici Osnovne škole Matija Gubec Jarmina su zajedno sa svojim profesorima posjetili Tehnološki park Vinkovci d.o.o. Read more

Održana informativna radionica za učenike Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca

Dana 14. studenoga 2023. godine Tehnološki park Vinkovci d.o.o. je održao informativnu radionicu na temu „Poticanje poduzetništva i obrtništva“. Radionica je održana u suradnji s Ekonomskom i trgovačkom školom Ivana Domca, a polaznici radionice bili su učenici kao potencijalni budući poduzetnici. Cilj ove informativne radionice je ohrabriti mlade na otvaranje vlastitog poduzeća, na što bi se teško odlučili zbog straha od neuspjeha. Read more

Održana radionica na temu „Korištenje alata za smanjivanje rizika u poslovanju“

Dana 26. rujna 2023. godine, Tehnološki park Vinkovci d.o.o. je održao još jednu informativnu radionicu za poduzetnike. Tema održane radionice je „Korištenje alata za smanjivanje rizika u poslovanju“. Read more

„Novije izmjene i dopune propisa povezanih s gradnjom svjetlovodnih mreža“

Dana 14. rujna.2023. godine Tehnološki park Vinkovci d.o.o. je u okviru „Sajma Telekomunikacija“ održao  informativnu radionicu na temu „Novije izmjene i dopune propisa povezanih s gradnjom svjetlovodnih mreža“. Predavač na radionici je Vladimir Žuti, dipl. ing. el. Read more

Sajam telekomunikacija u Tehnološkom parku Vinkovci d.o.o.

Tehnološki park Vinkovci d.o.o.  je dana 14. rujna 2023. godine organizirao Sajam telekomunikacija.

Sajam je osmisljen kao susret projekt menadžera, izvođača infrastrukturnih radova, distributera i proizvođača telekomunikacijske opreme, koji sudjeluju iii imaju interes sudjelovati na izgradnji projekata izgradnje širokopojasne svjetlovodne infrastrukture u Republici Hrvatskoj. Read more

U Poduzetničkom inkubatoru Vinkovci održan okrugli stol

Jučer je u Tehnološkom parku Vinkovci d.o.o., Podružnica Poduzetnički inkubator Vinkovci održan okrugli stol na temu „Razvoj poduzetničke infrastrukture“.

Poduzetnička infrastruktura obuhvaća poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucije, a njena svrha je poticanje gospodarskog rasta, poduzetništva i zaposlenosti na području na kojem se nalazi. Na ovom okruglom stolu veći je naglasak stavljen na poduzetnički potporne institucije, a osobito na poduzetničke inkubatore, čija je svrha poticanje povoljnog poduzetničkog okruženja i osiguravanje preduvjeta razvoja poduzetnika na određenom području pružanjem različitih usluga.

Na okruglom stolu je predstavljen rad Tehnološkog parka Vinkovci d.o.o. i Podružnice Poduzetnički inkubator Vinkovci, koji od svog osnutka pružaju potporu poduzetnicima u svim stupnjevima razvoja kroz proces inkubacije te različite savjetodavne i edukacijske aktivnosti. Read more

„Kako se pripremiti za nadzor AZOP-a?“

Tehnološki park Vinkovci d.o.o. je u suradnji s  HUP Regionalnim uredom Osijek i Agencijom za zaštitu podataka organizirao informativnu radionicu na temu: „Kako se pripremiti za nadzor AZOP-a?“ koja je održana u srijedu 06. rujna 2023. godine.

Cilj Opće uredbe o zaštiti podataka je zaštititi osobne podatke fizičkih osoba, pružiti kontrolu građanima nad njihovim osobnim podacima te stvoriti visoku i ujednačenu razinu zaštite osobnih podataka u Europskoj uniji. Read more

Održana još jedna informativna radionica za djecu

Dana 18.07.2023. godine Tehnološki park Vinkovci d.o.o. je organizirao informativnu radionicu na temu „3D printanje“. Polaznici informativne radionice su djeca u dobi od 7 do 12 godine. Radionica je organizirana u suradnji s „MNK AURELIA FUTSAL“.

3D printanje je proces proizvodnje, koji omogućuje izradu fizičkog predmeta iz digitalnog dizajna. Proizvodnja se odvija pomoću uređaja odnosno 3D printera koji mogu tiskati trodimenzionalne objekte prema posebnim nacrtima izrađenim u računalnim programima. Predlošci za izradu predmeta se mogu izraditi samostalno ili preuzeti s interneta, a stvaranje fizičkog predmeta se odvija nanošenjem više slojeva materijala, koji nakon stvrdnjavanja zadržavaju željeni oblik. Danas 3D printanje ima široku primjenu, pa se tako koristi u različitim djelatnostima kao što su industrija, medicina, informatika, arhitektura i dr. Read more