JAVNA NABAVA

Temeljem članka 80. st.2. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16, 144/22) Tehnološki park Vinkovci d.o.o.  ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

  • ARANEA d.o.o.
  • VALAMAR RIVIERA d.d.
  • OPG FRANJO ZVIJERAC