23. informativna radionica

„Mogućnosti financiranja za poduzetnike kroz programe HAMAG BICRO-a i mogućnosti financiranja poslovanja kreditima HBOR-a“

FINANCIRANJE PODUZETNIŠTVA KORIŠTENJEM EU FONDOVA putem HAMAG-BICRO

Mogućnost financiranja poslovanja kreditima HABOR-a