13. informativna radionica

„Što će poduzetnici i tijela javne vlasti moći financirati s 24 milijarde eura EU fondova u razdoblju 2021-2027.“

Read more

10. Informativna radionica

“Korištenje poduzetničkih alata radi smanjivanja rizika u poslovanju”

Read more

9. Informativna radionica

“Projektiranje i izgradnja svjetlovoda, FTTH mreža i kućnih instalacija poslovnih i stambenih objekata”

9. Informativna radionica