Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020.

 

Naziv projekta: “Poduzetničko informiranje i umrežavanje”

Kratki opis projekta: Ovim projektom omogućit će se lakši pristup informacijama o znanjima, vještinama, visokokvalitetnim uslugama poduzetnicima u svim stupnjevima razvoja, te će se pridonijeti jačanju poduzetničkih potpornih institucija kako bi se doprinijelo stvaranju povoljnijeg okruženja za rast i razvoj poduzetništva u Vukovarsko srijemskoj županiji. Provedbom projektnih aktivnosti potaknut će se MSP-ove na bolje korištenje usluga PPI-a koje su važan čimbenik za povećanje poduzetničke aktivnosti, poput informiranja o mjerama, savjetovanja, mentoriranja, potpore za pristup financijama, pristupa poduzetničkoj infrastrukturi i dr.

Naziv specifičnog cilja: Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva.

Rezultat projekta: Informiranje i umrežavanje poduzetnika.

Ukupna vrijednost projekta: 472.197,30 kn,

iznos bespovratnih sredstava koji financira EU je 329.772,96 kn.

Razdoblje provedbe projekta: od 01. travnja 2020. godine do 01. listopada 2021. godine (18 mjeseci).

Produžetak razdoblja provedbe projekta do 01. travnja 2022. godine.

Kontakt : melita.mestrovic@tp-vk.hr

 

“Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Tehnološkog parka Vinkovci d.o.o..”

 

Za više informacija o EU fondovima: http://www.strukturnifondovi.hr/

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/