Voditelj obrade:
Tehnološki park Vinkovci d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduzeća
OIB: 72762511425
Vatrogasna 5
32100 Vinkovci

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:
E-mail adresa: gdpr@tp-vk.hr
Telefonski broj: +385 32 331060

Poveznice:
Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

EU Opća uredba o zaštiti podataka
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HR

Politika privatnosti

Obavijest o promjenama
Svaka promjena politike privatnosti bit će pravodobno objavljena na ovoj internetskoj stranici.