„Javna nabava za ponuditelje u praksi i pregled prilika za financiranje u 2023. godini za poduzetnike“

Dana 16. ožujka 2023. godine Tehnološki park Vinkovci d.o.o. je u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca – Regionalni ured Osijek održao radionicu pod nazivom „Javna nabava za ponuditelje u praksi i pregled prilika za financiranje u 2023. godini za poduzetnike“.

Cilj i svrha ove radionice bio je predstaviti moguće izazove i rješenja situacija u kojima se ponuditelji mogu naći u postupcima nabave te izvršenju ugovora o javnoj nabavi, sve sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi.

Polaznici na radionici su imali priliku saznati kako iščitavati kriterije sposobnosti i kriterije odabira, kako procijeniti kada se javiti na nadmetanje te razumjeti kriterij ekonomski najpovoljnije ponude iz perspektive ponuditelja.

Polaznici su također bili upoznati s primjerima i studijom slučaja žalbi na odluku o odabiru, primjerima iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i drugih tijela, zašto i kako učiti o praksi iz DKOM-ovih rješenja, mehanizmima za zaštitu prava ponuditelja i omogućavanje ravnopravnog nadmetanja (javna savjetovanja, pojašnjenja i žalbe u postupcima javne nabave) te primjerima i studijom slučaja postavljanja pitanja na dokumentaciju i žalbi na dokumentaciju.

Na radionici su također predstavljeni budući natječaji za EU fondove koji su namijenjeni poduzetništvu u 2023. godini.

Predavači na radionici su bili stručnjaci za javnu nabavu i EU fondove iz tvrtke Projekt jednako razvoj d.o.o. koji su predstavili izazove i moguća rješenja koje ponuditelji mogu iskušavati temeljem Zakona o javnoj nabavi i proveli polaznike kroz niz zanimljivih slučajeva iz prakse, te najavili nove natječaje za poduzetništvo u ovoj godini.

Polaznicima na radionici je omogućeno postavljanje pitanja i rješavanje nedoumica vezanih uz temu radionice.

Radni materijal:

Javna nabava za ponuditelje u praksi

Pregled prilika za financiranje u 2023.g. za poduzetnike