Proizvodnja – organizacija i planiranje

Tehnološki park Vinkovci d.o.o. kontinuirano provodi radionice, edukacije, okrugle stolove, konferencije i savjetovanja za poduzetnike u svim stupnjevima razvoja. Sve organizirane aktivnosti direktno doprinose povećanju razine poduzetničkih aktivnosti i stvaranju povoljnijeg poduzetničkog okruženja.

Dana 03.05.2023. godine Tehnološki park održao je još jednu radionicu. Tema radionice je „Proizvodnja – organizacija i planiranje“, a cilj radionice je pomoći polaznicima uspješno planirati i organizirati rad proizvodnje kako bi se ispunio cilj proizvodnje.

Obuhvat planiranja proizvodnje čine opterećenje kapaciteta, potrebni materijalni resursi, potrebno radno osoblje i definiranje asortimana proizvoda (njihova količina a često i gruba dinamika), dok proizvodnu funkciju čine priprema proizvodnje, proizvodnja (izvršenje) i posluživanje proizvodnje. Planom proizvodnje utvrđuju se planirani ukupni troškovi proizvodnje.

Organizacija proizvodnog procesa je vremensko i prostorno usklađivanje rada ljudi, raspoloživih resursa i sredstava rada, a mapiranje proizvodnog procesa je postupak strukturiranja proizvodnog procesa, koji pomaže u postizanju operativne izvrsnosti, smanjenju gubitaka i uočavanju problematičnih točaka. Mapiranje proizvodnog procesa omogućuje izbjegavanje problema loše efikasnosti proizvodnog procesa koji onemogućuju uspješnu proizvodnju.

Na radionici je polaznicima objašnjen pojam općih troškova proizvodnje, što je radni nalog  i koja je ostala proizvodna dokumentacija. Također je kroz primjere objašnjen pojam digitalizacije i mogućnosti digitalizacije cjelokupnog procesa proizvodnje kojim se postiže optimizacija procesa, bolja povezivost, rasterećenje, veća produktivnost i veće uštede resursa.

Radionica je održana u Podružnici Tehnološkog parka Vinkovci d.o.o. – Poduzetnički inkubator Vinkovci. Predavač na radionici bio je zaposlenik Tehnološkog parka, Krunoslav Josip Čačić, struč. spec. ing. sec.