Javni poziv za zakup poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Vinkovci

Otvoren je Javni poziv za zakup poslovnog prostora u Tehnološkom parku Vinkovci d.o.o., Podružnica Poduzetnički inkubator Vinkovci na lokaciji u Vinkovcima, Dragutina Žanića Karle 16.

Predmet Javnoga poziva za zakup poslovnog prostora je davanje u zakup poslovnih prostora kojima upravlja Tehnološki park Vinkovci d.o.o., a nalaze se u Tehnološkom parku Vinkovci d.o.o., Podružnica Poduzetnički inkubator Vinkovci i to kako slijedi:

Redni broj Etaža zgrade Namjena prostora Površina (m²)
1. Prizemlje Poslovni prostor (Proizvodna hala  2) 76,70

Sukladno članku 2. Pravilnika pravo na zakup poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora imaju fizičke i pravne osobe odnosno budući poduzetnici, poduzetnici početnici i ostali poduzetnici.

Budući poduzetnik

Budućim poduzetnicima se smatraju poduzetnici koji nisu  trenutno vlasnici ili suvlasnici drugog poslovnog subjekta s udjelom većim od 30 (trideset) %.Budući poduzetnici moraju registrirati poslovni subjekt u roku od 1 (jednog) mjeseca od pozitivno ocijenjene prijave i primitka Odluke o zakupu poslovnog prostora.

Poduzetnici početnici su poduzetnici koji su u vrijeme podnošenja Zahtjeva za zakup poslovnog prostora  osnovali poslovni subjekt ili poslovni subjekti mikro, malog i srednjeg poduzetništva koji posluju kraće od 3 (tri) godine u vrijeme podnošenja Zahtjeva za zakup poslovnog prostora, iznimno za pravne subjekte koji su bili u stanju mirovanja (neaktivni) te su ponovno aktivirani i pokrenuti pod novim vodstvom što se dokazuje Izjavom o neaktivnosti koja se dostavlja Financijskoj agenciji (FINA).

Ostali poduzetnici su poduzetnici koji su u vrijeme podnošenja Zahtjeva za zakup poslovnog prostora posluju duže od 3 (tri) godine.

 

Više o Javnom pozivu za zakup poslovnog prostora i uvjetima možete pronaći ovdje.