Objavljen je Poziv “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća“ (referentni broj Poziva: NPOO.C1.1.2.R2-I3.02).

Svrha Poziva:

Potaknuti rast novoosnovanih poduzeća koja razvijaju inovacije (proizvode, usluge ili tehnologije) bazirane na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržati će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljivi prijavitelji su MSP-ovi registrirani u Hrvatskoj minimalno 30 dana prije dana predaje projektnog prijedloga, a maksimalno 5 godina. Poziv se odnosi na projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište (TRL 5-8).

Iznos sredstava i namjena

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 141.700.000 kn

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku: 200.000 kn

Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku: 1.000.000 kn

Intenzitet potpore: 85%

Projekt može trajati do 24 mjeseca.

Prihvatljivi troškovi 
 • Nabava instrumenata i opreme
 • Troškovi plaća
 • Amortizacija instrumenata, opreme i zgrade
 • Neizravni troškovi (troškovi najma, režijski troškovi)

Vanjske usluge:

 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga,  pripremu i provođenje postupaka nabave te vođenje projekta
 • Troškovi savjetodavnih usluga za inovacije
 • Troškovi pomoćnih usluga za inovacije
 • Troškovi dobivanja, potvrđivanja i zaštite patenata i ostale nematerijalne imovine (intelektualnog vlasništva)
 • Troškovi ugovornih istraživanja, znanja i patenata kupljenih ili licenciranih od vanjskih izvora po tržišnim uvjetima
 • Troškovi upućivanja visokokvalificiranog osoblja iz organizacije za istraživanje i širenje znanja ili velikog poduzetnika na rad na novootvoreno radno mjesto kod poduzetnika
 • Osposobljavanje za specifične vještine za start-up tvrtke
Projektni prijedlozi će se podnositi od 12. kolovoza 2022. do 12. rujna 2022. 
Prijavu će biti moguće podnijeti isključivo online putem sustava eNPOO