Informativna radionica “Norme ISO9001, ISO14001 i ISO45001, prednosti, najčešće pogreške i mogući rizici implementacije“

Dana 23.02.2021. godine Tehnološki park Vinkovci d.o.o. je organizirao informativnu radionicu na temu „Norme ISO9001, ISO14001 i ISO45001, prednosti, najčešće pogreške i mogući rizici implementacije.“

Informativna radionica održana je u okviru projekta „Poduzetničko informiranje i umrežavanje “; referentni broj KK.03.1.2.12.0026, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI) “.

Na informativnoj radionici su prisustvovali poduzetnici s područja grada Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije.

Polaznici radionice upoznati su sa zajedničkim i specifičnim zahtjevima međunarodnih normi EN ISO9001:2015 / EN ISO14001:2015 / EN ISO45001:2018, mogućnostima integracije sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i zaštitom zdravlja i sigurnosti radnika, prednostima implementacije zahtjeva i alata iz normi u vlastite sustave upravljanja, najčešćim pogreškama te potencijalnim rizicima u postupku implementacije.

Alati ISO normi sustava upravljanja donose značajna poboljšanja u:

  • u nadzoru i poboljšanju vlastitih usluga ili proizvoda,
  • povećanju zadovoljstva kupaca,
  • poboljšanom nadzoru dobavljača roba i usluga,
  • ustroju, nadzoru i mjerenju svojih procesa,
  • identifikaciji i rješavanju rizika na korporativnom i procesnom nivou,
  • usklađenosti sa zakonskim zahtjevima i ostalim zahtjevima zainteresiranih strana,
  • donošenju odluka temeljem mjerenih vrijednosti i s ciljem smanjenja rizika poslovanja,
  • povećanje sigurnosti od ekoloških, sigurnosnih ili kibernetičkih incidenata,
  • korporativnom i operativnom planiranje usluga ili proizvodnje, …

S ciljem bolje prepoznatljivosti i ugleda tvrtke na domaćem i inozemnom tržištu, uvedeni sustav se može potvrditi kod renomirane certifikacijske kuće te se logotip i certifikat izdan od certifikacijske kuće može koristiti u poslovnoj korespondenciji.

Polaznici su pokazali interes za prezentiranu temu i razumjeli potrebe poboljšanja u vlastitim sustavima upravljanja.

Radionicu su pohađali predstavnici tvrtki koje dijelom imaju i koje nemaju implementiran sustav upravljanja po zahtjevima predmetnih normi.

Kroz radionicu je prikazana univerzalna primjenjivost zahtjeva i alata koje norme pružaju, na sve vrste, ustroje, djelatnosti i kategorije gospodarskih subjekata.

Informativnu radionicu je održala tvrtka Dacta d.o.o. u konferencijskoj dvorani Podružnice Tehnološkog parka Vinkovci d.o.o. – Poduzetnički inkubator Vinkovci.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.