USLUGE

Najam poslovnog prostora u Tehnološkom parku Vinkovci:

  • Prva godina najma 0% od tržišne cijene najma 6 EUR/m²
  • Druga godina najma 25% od tržišne cijene najma 6 EUR/m²
  • Treća godina najma 50% od tržišne cijene najma 6 EUR/m²
  • Četvrta godina najma 75% od tržišne cijene najma 6 EUR/m²
  • Peta godina najma 100% od tržišne cijene najma 6 EUR/m²

Režijski troškovi:

  • Za svih pet godina najma ,cijena režijskih troškova je 2 EUR/m²
  • Režijski troškovi su grijanje, hlađenje, struja, faks uređaj, čišćenje (bez radnih stolova), uredski internet, korištenje dvorana za sastanke, konferencijske dvorane te pripadajuće opreme

Knjigovodstvene i računovodstvene usluge:

  • Računovodstvene, knjigovodstvene i pravne usluge osigurane su po 30% nižoj cijeni od tržišne

Nakon što se utvrdi da prijavitelj zadovoljava uvjete za pokretanje procesa inkubacije radi se procjena potrebnog poslovnog prostora. Pretpostavka je da za svako radno mjesto u pravilu potrebno 10 m². Odstupanja su moguća u specifičnim slučajevima, npr. gdje se zapošljava samo jedna osoba jer ne postoje tako male prostorije ili se radi o specifičnim djelatnostima (laboratoriji, praktikum i sl.) pri čemu je potrebno pismeno dokumentirati razlog drugačijeg postupanja.

Obrazloženje:

  • Puna tržišna cijena je cijena koju plaćaju sve tvrtke stanari Tehnološkog parka Vinkovci. Cijena se sastoji od 6 EUR-a najma i 2 EUR-a režija po m²
  • U prvoj godini poslovanja obračunava se 0% od 6 EUR-a/m² što iznosi 0 EUR/m², itd.