USLUGE

Najam poslovnog prostora u Tehnološkom parku Vinkovci:

  • U prvoj godini poslovanja zakup poslovnog prostora se ne naplaćuje.
  • Druga godina najma 25% od tržišne cijene najma 6 EUR/m²
  • Treća godina najma 50% od tržišne cijene najma 6 EUR/m²
  • Četvrta godina najma 75% od tržišne cijene najma 6 EUR/m²
  • Peta godina najma 100% od tržišne cijene najma 6 EUR/m²

Režijski troškovi:

  • Za svih pet godina najma, cijena režijskih troškova je 2 EUR/m²
  • Režijski troškovi se sastoje od troškova plina, struje, vode, odvoza smeća, troškova čišćenja (osim čišćenja radnih stolova) i korištenje uredskog Interneta.

Knjigovodstvene i računovodstvene usluge:

  • Računovodstvene, knjigovodstvene i pravne usluge osigurane su po 30% nižoj cijeni od tržišne

Nakon što se utvrdi da prijavitelj zadovoljava uvjete za pokretanje procesa inkubacije radi se procjena potrebnog poslovnog prostora. Pretpostavka je da za svako radno mjesto u pravilu potrebno 10 m². Odstupanja su moguća u specifičnim slučajevima, npr. gdje se zapošljava samo jedna osoba jer ne postoje tako male prostorije ili se radi o specifičnim djelatnostima (laboratoriji, praktikum i sl.) pri čemu je potrebno pismeno dokumentirati razlog drugačijeg postupanja.

Obrazloženje:

  • Puna tržišna cijena je cijena koju plaćaju tvrtke stanari Tehnološkog parka Vinkovci d.o.o.. Ukupna cijena se sastoji od:  6 EUR-a po m² zakupa poslovnog prostora i 2 EUR-a režijskih troškova po m².
  • Beneficirana cijena  se odnosi samo na zakup poslovnog prostora tj. ne odnosi se na režijske troškove. U prvoj godini poslovanja zakup poslovnog prostora se ne naplaćuje. U drugoj godini poslovanja cijena zakupa iznosi  1,50 EUR/m² (25% od 6 EUR/m² ), u trećoj godini poslovanja cijena zakupa iznosi  3,00 EUR/m² (50% od 6 EUR/m² ), u četvrtoj godini poslovanja cijena zakupa iznosi  4,50 EUR/m² (75% od 6 EUR/m² ), a u petoj godini cijena zakupa iznosi  6,00 EUR/m² (100% od 6 EUR/m² ).