10. Informativna radionica

“Korištenje poduzetničkih alata radi smanjivanja rizika u poslovanju”

9. Informativna radionica

“Projektiranje i izgradnja svjetlovoda, FTTH mreža i kućnih instalacija poslovnih i stambenih objekata” 9. Informativna radionica

7. Info radionica

7.info radionica