Informativna radionica „Korištenje poduzetničkih alata radi smanjivanja rizika u poslovanju“

Tehnološki park Vinkovci d.o.o. nastavlja s održavanjem informativnih radionica u okviru odobrenog projekta „Poduzetničko informiranje i umrežavanje“ KK.03.1.2.12.0026 koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu OPKK-a 2014-2020. U okviru ovoga projekta, Tehnološki park Vinkovci d.o.o. organizirat će 28 info radionica, 5 okruglih stolova, konferenciju i individualna savjetovanja. Do sada je održano […]

9. Informativna radionica

“Projektiranje i izgradnja svjetlovoda, FTTH mreža i kućnih instalacija poslovnih i stambenih objekata” 9. Informativna radionica