„Novije izmjene i dopune propisa povezanih s gradnjom svjetlovodnih mreža“

Dana 14. rujna.2023. godine Tehnološki park Vinkovci d.o.o. je u okviru „Sajma Telekomunikacija“ održao  informativnu radionicu na temu „Novije izmjene i dopune propisa povezanih s gradnjom svjetlovodnih mreža“. Predavač na radionici je Vladimir Žuti, dipl. ing. el.

Ova radionica je omogućila pregled propisa čijom se primjenom mogu ostvariti uštede pri gradnji svjetlovodnih mreža i postići njihova učinkovitija izgradnja.

Potreba za sve većim brzinama pristupa internetu zahtijeva sve veći udio svjetlovodnih kabela u fiksnim i mobilnim elektroničkim komunikacijskim mrežama, što pak zahtijeva brže izvođenje mreža bez zapreka tijekom njihove izgradnje. Boljim poznavanjem propisa koji se odnose na prostorno uređenje, graditeljstvo i elektroničke komunikacije lakše je izbjeći moguće prepreke pri ulaganjima u svjetlovodne mreže.

Tijekom posljednjih nekoliko godina doneseno je nekoliko izmjena i dopuna relevantnih propisa koje su pridonijele lakšoj i učinkovitijoj gradnji elektroničkih komunikacijskih mreža. U cilju što bolje informiranosti potencijalnih investitora u izgradnju elektroničkih komunikacijskih mreža, ova radionica usredotočila se upravo na te izmjene i dopune relevantnih propisa.

U svim tim propisima postavljene su odredbe kojima se određuju pretpostavke za racionalna ulaganja u razvoj na zajedničkoj i ravnopravnoj osnovi uporabe, za razliku od slučaja kada bi ulaganja u razvoj bila od više investitora, koji bi ulagali samo za svoje potrebe i u svoju infrastrukturu.

Održana radionica omogućila je polaznicima dobivanje odgovora na pitanja povezna s propisima kojima je regulirana izgradnja elektroničkih komunikacijskih mreža.

I nakon ove radionice, Tehnološki park Vinkovci d.o.o. će nastaviti s provedbom aktivnosti namijenjenih poduzetnicima. Sve aktivnosti provode se s namjerom lakšeg pristupa informacijama o znanjima, vještinama, visokokvalitetnim uslugama poduzetnicima u svim stupnjevima razvoja i omogućavanja jačanja poduzetnički potpornih institucija i njihovog povezivanja s MSP-ovima na području grada Vinkovaca i Vukovarsko srijemske županije.

Svi zainteresirani za sudjelovanje na aktivnostima koje organizira Tehnološki park Vinkovci d.o.o. mogu poslati svoj upit na e-mail: info@tp-vk.hr i dobiti sve potrebne informacije.