Objavljen poziv – Vaučeri za digitalizaciju

Objavljen Poziv – za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluge u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva Vas da se uključite u inicijativu “Vaučeri za digitalizaciju” kao pružatelj usluga.

Poziv je namijenjen poduzetnicima koji posjeduju odgovarajuća znanja, iskustvo i kapacitete za upis u Katalog, sukladno područjima za koje će se dodjeljivati vaučeri.

Prihvatljivi pružatelji usluga moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

 • Imati najmanje jednog (1) zaposlenog na puno radno vrijeme
 • Registrirani najmanje dvanaest (12) mjeseci prije podnošenja prijave za upis u Katalog
 • Registrirani za pružanje usluga sukladno NKD-u 2007 u području:
 • J 62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnost povezane s njima
 • J 63.1 Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima, internetski portali
 • M 70.2 Savjetovanje u vezi s upravljanjem
 • M 73.2 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
 • P 85 Obrazovanje (vezano za Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina)
 • Imati najmanje tri (3) reference za usporedivu izvršenu uslugu
 • Posjedovati autorska prava/licence za sve aplikacije/softver koji koristi u okviru usluge koju pruža
 • Imati najmanje jednog (1) zaposlenog stručnjaka na puno radno vrijeme. Zaposleni stručnjak mora imati ili najmanje 3 godine djelovanja u navedenom području ili iskustvo s najmanje 5 usporedivih projekata

Prijavitelj je dužan za svako područje vaučera pod kojim želi biti upisan u Katalog dostaviti zasebnu prijavu.

 

Pružatelj usluga može biti upisan u Katalog pružatelja usluga vezano uz sljedeće vaučere:

–  Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina

–  Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije

–  Vaučer za digitalni marketing

–  Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti (cybersecurity)

–  Vaučer za složena digitalna rješenja

Uvjeti za reference

Potvrđena referenca mora sadržavati najmanje:

 • Naziv i sjedište tvrtke koja potvrđuje referencu (klijent), te naziv (ime i prezime) zakonskog zastupnika klijenta
 • Naziv i adresu tvrtke ili stručnjaka na koju se referenca odnosi
 • Opis i vrijednost pružene usluge te web poveznicu (ako postoji)
 • Iskustvo/ocjenu klijenta o pruženoj usluzi
 • Ime i prezime i kontakt podatke (telefon, e-mail) osobe koja potpisuje referencu (klijent)
 • Datum potvrđene reference
 • Potpis klijenta
Potrebna dokumentacija:
 • Prijavni obrazac
 • Reference
 • Izjavu
 • Životopis stručnjaka
 • Izvod iz odgovarajućeg registra države sjedišta prijavitelja ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja (ako je primjenjivo)
 • Obrazac GFI-POD, REGOS, ili važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno tijelo u državi sjedišta prijavitelja
 • Potvrdu Porezne uprave da je pružatelj usluga ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 (trideset) dana prije datuma predaje prijave na javni poziv.