Poticanje poduzetništva i obrtništva

Dana 27.04.2022. godine u Poduzetničkom inkubatoru Vinkovci održana je informativna radionica na temu Poticanje poduzetništva i obrtništva.

Radionica je održana u suradnji s Centrom za mlade grada Vinkovaca i Ekonomskom i trgovačkom školom Ivana Domca.

Na radionici je učenicima Ekonomske škole i trgovačke škole i svim zainteresiranim mladima predstavljen rad Tehnološkog parka Vinkovci d.o.o. i mogućnostima koje nudi mladim poduzetnicima, poticajima grada i županije i poticajima za samozapošljavanje.

Cilj ove informativne radionice je mlade ohrabriti na otvaranje vlastite tvrtke i samozapošljavanje na koje bi se zbog straha od neuspjeha teško odlučili. Učenici srednjih škola i mladi su potencijalni budući poduzetnici, a ovom radionicom nastoji ih se ohrabriti za poduzetništvo i obrtništvo na bolji pozitivniji način.

Ovo je samo jedna u nizu informativnih radionica koje će Tehnološki park Vinkovci d.o.o. održati, a sve s ciljem omogućavanja lakšeg pristupa informacijama o znanjima, vještinama, visokokvalitetnim uslugama sadašnjim i budućim poduzetnicima i omogućavanja jačanja poduzetnički potpornih institucija i njihovog povezivanja s institucijama i malim i srednjim poduzetnicima na području grada Vinkovaca i Vukovarsko srijemske županije.