„Pozivi i natječaji grada Vinkovaca“

U okviru odobrenog projekta „Poduzetničko informiranje i umrežavanje“ koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu OPKK-a 2014-2020, Tehnološki park Vinkovci d.o.o. organizirat će 28 info radionica, 5 okruglih stolova, konferenciju i individualna savjetovanja. Projekt doprinosi razvoju poduzetničkih alata sa ciljem povećanja informiranosti i poboljšanja umreženosti malih i srednjih poduzetnika na području grada Vinkovaca i cijele Vukovarsko-srijemske županije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 472.197,30 kn, od kojih su bespovratna sredstava u iznosu 329.772,96 kn.

Projektom „Poduzetničko informiranje i umrežavanje“ omogućit će se poduzetnicima lakši pristup znanjima, vještinama i uslugama sa ciljem njihova razvoja i unapređenja poslovanja.

Projektom se želi poboljšati poduzetnička klima, pokrenuti postojeće poduzetnike i one koji to žele postati na što bolje korištenje pomoći i mjera koje su im dostupne a koje se trenutno nikako ili vrlo slabo koriste.

Tehnološki park Vinkovci d.o.o. je u okviru ovog projekta do sada održao 21 informativnu radionicu i 2 okrugla stola.

Okrugli stolovi su održani na teme: Razvoj i promocija ICT sektora i Zaštita okoliša dok su informativne radionice održane su na različite teme kao što su: Financije, Norme ISO9001, ISO14001 i ISO45001, Internacionalizacija poslovanja i konkurentnost na tržištu, Kako pokrenuti vlastiti posao i iskoristiti dostupne poticaje i mjere, Projektiranje i izgradnja svjetlovoda, FTTH mreža i kućnih instalacija, Korištenje poduzetničkih alata radi smanjivanja rizika u poslovanju, Upravljanje poduzećem temeljeno na upravljanju rizicima, Što će poduzetnici i tijela javne vlasti moći financirati s 24 milijarde eura EU fondova u razdoblju 2021.-2027., Financijski instrumenti, računovodstvo i revizija u EU projektima, Savjetovanje poduzetnika i usluge Tehnološkog parka Vinkovci, Digitalni marketing i načini pokretanja web trgovine, Poduzetništvo u turizmu, Kako se tvrtke mogu javiti na pozive javne nabave i Žene u poduzetništvu. Također su održane informativne radionice s učenicima Ekonomske i tgovačke škole Ivana Domca Vinkovci, Tehničke škole Ruđera Boškovića Vinkovci i Srednje strukovne škole Vinkovci kao potencijalnim budućim poduzetnicima.

Dana 11. ožujka 2022.godine je održana 22. po redu informativna radionica. Tema današnje radionice je „Pozivi i natječaji grada Vinkovaca“.

Cilj ove informativne radionice je upoznati sve tvrtke s područja grada Vinkovaca s trenutno otvorenim, ali i planiranim budućim pozivima i natječajima iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca.

Svrha ovog Programa je stvaranje povoljnijeg poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika i privlačenje novih investitora s ciljem poticanja ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja na području grada Vinkovaca.

Ciljevi Programa su jačanje konkurentnosti poduzetnika, povećanje kapitalnih ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti i dohotka zaposlenih, poboljšanje uvjeta za financiranje poduzetnika, poboljšanje infrastrukturnog poduzetničkog okruženja, podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina i podizanje razine poduzetničke kulture uz rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela.

Informativnu radionicu na temu „Pozivi i natječaji grada Vinkovaca“ je održala Andrea Marjanović mag.iur., pomoćnica pročelnika Upravnog odjela gospodarstva.

Radionica je održana u konferencijskoj dvorani Podružnice Tehnološkog parka Vinkovci d.o.o. – Poduzetnički inkubator Vinkovci, na adresi Dragutina Žanića Karle 16.

Tehnološki park Vinkovci d.o.o. planira održati još 6 radionica u mjesecu ožujku. Teme planiranih radionica su mogućnosti financiranja sredstvima Hamag Bicro-a, ESIF-a i HBOR-a, EU natječaji i natječaji županije, zaštita intelektualnog vlasništva,  pribavljanje znaka Hrvatska kvaliteta i znaka Izvorno Hrvatsko i tema socijalno poduzetništvo.

Svi zainteresirani poduzetnici mogu saznati sve informacije o informativnim radionicama i poslati svoju prijavu za sudjelovanje na e-mail info@tp-vk.hr.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.