Odluka Grada o mjerama sprječavanja širenja virusa COVID-19

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine “, broj 33/0 1., 60/0 1., 129/05., 1 09/07., 125 / 08., 36/09., 36/09., 150/11. , 1 44/12., 19/ 1 3. – proč. tekst, 137 / 15.- is pr., 123/ 1 7. i 98 /19.), članka 4. stavka 1. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (,,Narodne novine”, broj 79/07., 11 3 /08., 43/09. i 13 0/17.) i članka 47. Statuta Grada Vinkovaca (,,Službeni glasnik” Grada Vinkovaca, broj  8/09, 1/13 i 2/18.), a sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, nacionalnog stožera za civilnu zaštitu, te preporuci Ministarstva uprave za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom korona virusa KLASA: 011-02/20-01/76  URBROJ:515-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020. godine, Gradonačelnik Grada Vinkovaca donosi

 

 

          ODLUKU O MJERAMA  SPRJEČAVANJA  ŠIRENJA VIRUSA COVID-19

NA  PODRUČJU GRADA VINKOVACA

 

I.

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Grada Vinkovaca, te podizanja spremnosti svih službi koje su pod direktnom ili indirektnom ingerencijom Grada Vinkovaca nalažem:

na području Grada Vinkovaca počevši od 16. ožujka 2020. godine do  daljnjeg odgađaju se sva okupljanja stanovništva na otvorenom i zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska natjecanja i treninzi, kulturne priredbe i predstave i ostali javni skupovi.

 

Nadležne službe Grada Vinkovaca počevši od 16. ožujka 2020. godine do daljnjeg, neće izdavati nikakva rješenja ili odobrenja o korištenju javnih površina i prostora za održavanje bilo kakvih događaja ili manifestacija, a sva eventualno prethodno već izdana rješenja ili odobrenja se ovim putem stavljaju izvan snage.

 

Grad Vinkovci, upravni odjeli i službe Grada te ustanove kojih je osnivač Grad Vinkovci, kao i trgovačka društva koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Vinkovaca, te Turistička zajednica Grada Vinkovaca do daljnjega će ograničiti izravan rad sa strankama, a kontakt će biti moguć putem telefona, pošte ili putem e-maila, objavljenih na službenim stranicama Grada, ustanova i tvrtki.

 

Nalaže se privremeno zatvaranje Gradske knjižnice i čitaonice Grada Vinkovaca, Gradskog muzeja Vinkovci, počevši od 16. ožujka 2020. godine do daljnjeg.

 

Preventivno se za korištenje zatvaraju svi zatvoreni i otvoreni sportski objekti, sportski tereni i igrališta koja su u vlasništvu Grada Vinkovaca ili u privatnom vlasništvu.

 

Ravnateljima ustanova kojima je osnivač Grad Vinkovci, posebno predškolskog odgoja, te direktorima tvrtki kojima je Grad Vinkovci vlasnik ili suvlasnik, nalaže se da sve djelatnike koji su boravili u inozemstvu u posljednjih 14 dana preventivno ne vraćaju odmah na posao, najmanje 14 radnih dana, ovisno o terminu povratka.

 

Nalaže se gradskoj tvrtki GTG d.o.o., koja upravlja gradskom tržnicom i gradskim grobljem, da izvrši obustavu rada gradske tržnice počevši od 16. ožujka 2020. godine do daljnjeg, te da izda preporuku građanima o obavljanju pokopa pokojnika u krugu obitelji, a građane se moli da uvaže tu preporuku.

 

Privremeno se ograničavaju odlasci na službeni put službenika Gradske uprave Grada Vinkovaca, a ustanovama i tvrtkama u vlasništvu ili suvlasništvu  Grada Vinkovaca također se nalaže da ograniče odlaske svojih zaposlenika na službeni put.

 

Svi ugostiteljski objekti koji rade na području Grada Vinkovaca registrirani za pripremu i usluživanje hrane i pića počevši od 17. ožujka 2020. godine do daljnjeg posluju u radnom vremenu najranije od 06,00 sati do najduže 18,00 sati. U ugostiteljskim objektima je potrebno pojačati dnevno čišćenje, pranje i dezinfekciju prostora, a na ulazima po mogućnosti postaviti dezinficijense za ruke.

 

U objektima uslužnih djelatnosti (frizeri, kozmetičari i s1.), trgovinama i trgovačkim centrima preporuča se ograničiti broj ljudi koji su istovremeno u objektu na način da su međusobno udaljeni najmanje jedan metar, također se preporučuje na blagajnama postaviti oznake razmaka od jednog metra, te rad što većeg broja blagajni radi veće protočnosti. U ovim objektima također je potrebno pojačati dnevno čišćenje, pranje i dezinfekciju prostora, a na ulazima po mogućnosti postaviti dezinficijense za ruke.

 

Službenici Gradske uprave Grada Vinkovaca, te zaposlenici gradskih ustanova i tvrtki u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Vinkovaca dužni su pridržavati se preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliske kontakte s osobama koje imaju respiratorne simptome , održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije radnih površina i predmeta, provjetravanja radnog prostora te isto preporučivati građanima odnosno strankama sa kojima su u komunikaciji.

 

II.

Preporučuje se građanima Grada Vinkovaca da što manje osobnim odlaskom koriste usluge Doma zdravlja Vinkovci radi očuvanja integriteta medicinskog sustava i nepotrebnog izlaganja sebe i drugih opasnostima prenošenja zaraze, a svoje liječnike mogu kontaktirati putem telefona, elektroničke pošte ili interneta.

Mole se svi građani Grada Vinkovaca da prate obavijesti nacionalnih, županijskih i gradskih Stožera civilne zaštite, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kao i Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije, kao i da se pridržavaju uputa i preporuka koji se izdaju. Također se mole građani da do daljnjeg ograniče svoje kretanje i da bez prijeke potrebe ne putuju izvan Grada Vinkovaca i Vukovarsko-srijemske županije, a pogotovo ne u inozemstvo.

 

Pozivaju se građani Grada Vinkovaca, koji su u proteklih 14 dana boravili u inozemstvu iz poslovnih ili privatnih razloga, ili u virusom zahvaćenim zonama, da postupe savjesno i odgovorno i u skladu s preporukama struke, te da se telefonskim putem jave dežurnom epidemiologu Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije na telefon 032/370-429 ili na službu 112.

 

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva, a objavit će se na službenim stranicama Grada Vinkovaca, ustanova i tvrtki kojima je Grad Vinkovci osnivač ili suosnivač, na oglasnoj ploči Grada, te na oglasnim pločama gradskih ustanova i tvrtki.

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.