Akademija poduzetničkog menadžmenta

U petak 24. siječnja 2020. godine  u Tehnološkom parku Vinkovci započela je Akademija poduzetničkog menadžmenta koju vodi dr.sc. Vladimir Grebenar, univ.spec.oec.

Akademija je organizirana u suradnji tvrtke Holspico d.o.o. i Tehnološkog parka Vinkovci, korisnicima Tehnološkog parka Vinkovci, općinama i poduzetnicima sa područja Vukovarsko Srijemske Županije. Program se odvija u tri grupe sa preko 40 polaznika. Nastavni program će se izvoditi od siječnja do svibnja kroz 20 modula i 100 sati.

Program suvremenog menadžmenta (MMP)predstavlja edukacijski nastavni interdisciplinarni i integrirani program osam znanstvenih disciplina suvremenog menadžmenta čija znanja, vještine i kompetencije predstavljaju globalni standard generalnog menadžmenta. Svjetski standardi vodećih poslovnih škola u izgradnji poduzetnika i manadžera proizlaze iz istih znanstvenih područja koja su kao ekspertna područja znanja integrirana u programu suvremenog menadžmenta. Znanja, vještine i kompetencije koje bi trebao usvojiti svaki poduzetnik, direktor i menadžer u poslovnim organizacijama mogu se svladati kroz cjeloviti MMP nastavni program koji pojedine akademije izvode i na drugim učilištima (npr. projektni menadžment i upravljačko računovodstvo na učilištima Experta Zagreb) i poslovnim studijima (npr. poduzetnički menadžment i holistički marketing na međunarodnom studiju Europska poslovna škola)

Svrha akademije je prenijeti polaznicima temeljna znanja o poduzetništvu  i poduzetničkom menadžmentu te izgradnji poduzetničkog načina razmišljanja kako bi polaznici u budućnosti lakše usvajali nova specifična znanja i donosili poslovne odluke sa većom vjerojatnosti poslovnog uspjeha.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.