JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu – MJERA 2 – Novi poduzetnici

Grad Vinkovci je objavio Javni poziv za dodjelu potpora novim poduzetnicima!

Riječ je o potporama koju mogu koristiti svi novi poduzetnici koji zapošljavaju minimalno jednu osobu.

Read more

Savjetovanje poduzetnika i usluge Tehnološkog parka Vinkovci i mogućnosti pokretanja Start up-a

Dana 18. siječnja 2022. godine održana je informativna radionica na temu „Savjetovanje poduzetnika i usluge Tehnološkog parka Vinkovci i mogućnosti pokretanja Start up-a“. Informativnu radionicu je održao direktor Tehnološkog parka Vinkovci, Josip Gilja.

Poduzetnici su imali priliku saznati informacije o mogućnostima pokretanja Start up-a, kako iskoristiti dostupne poticaje i mjere, te se informirati o uslugama i savjetovanjima koje pruža Tehnološki park kao pomoć u početnim koracima pokretanja tvrtke.

Read more

Potpisan Sporazum o suradnji na projektu “Centar za mlade grada Vinkovaca”

Dana 12. siječnja 2022. godine u Poduzetničkom inkubatoru Vinkovci potpisan je Sporazum o suradnji na projektu “Centar za mlade grada Vinkovaca”.

Nositelj projekta je udruga Mladi protiv gladi, a suradnici na projektu su Grad Vinkovci, Tehnološki park Vinkovci d.o.o. i Razvojna agencija VIA Vinkovci.

Read more

Održana informativna radionica „Financijski instrumenti, računovodstvo i revizija u EU projektima“

Tehnološki park Vinkovci d.o.o. je dana 12.01.2022. godine organizirao informativnu radionicu na temu „Financijski instrumenti, računovodstvo i revizija u EU projektima“.

Read more

Informativna radionica “Internacionalizacija poslovanja i konkurentnosti na kinesko tržište”

Tehnološki park Vinkovci d.o.o. je dana 10.01.2022. godine organizirao 14. po redu informativnu radionicu, koja se održala u okviru odobrenog projekta „Poduzetničko informiranje i umrežavanje“ broj Ugovora: KK.03.1.2.12.0026 financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu OPKK-a 2014-2020.

U okviru ovoga projekta, Tehnološki park Vinkovci d.o.o. organizirat će ukupno 28 informativnih  radionica, 5 okruglih stolova, konferenciju i individualna savjetovanja.

Read more

Edukacijski centar za svjetlovodne tehnologije

Prvi Edukacijski centar za svjetlovodne tehnologije (ECST) osnovan je u prostorijama Tehnološkog parka Vinkovci d.o.o., Vatrogasna 5,  sa ciljem edukacije, uvježbavanja i certificiranja stručnjaka za radove na svjetlovodnim vodovima i mrežama u Hrvatskoj.

Read more

Nova karta regionalnih potpora

Nova karta regionalnih potpora primjenjuje  se od 1. siječnja 2022. i važit će do 31. prosinca 2027.

Read more