Bonitet izvrsnosti za Tehnološki park Vinkovci

U petak, 30.10.2020. na lokaciji Osijek Airport održala se dodjela Bisnode certifikata izvrsnosti 2020.

Read more

Skupština Udruge inovatora

Dana 19. listopada 2020. godine u 19 sati u Domu tehnike održana je skupština Udruge inovatora Vukovarsko-srijemske županije.

Read more

ROBOT Day 2020 by FER

Tehnološki park Vinkovci prisustvovao je na A12 Future konferenciji koja je održala ROBOT Day 2020 by FER s temom Industrial robots. Read more

2. informativna radionica “Financijski izvještaji i analiza financijskih izvještaja”

23. rujna 2020. godine u okviru odobrenog projekta „Poduzetničko informiranje i umrežavanje“ KK.03.1.2.12.0026 koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu OPKK-a 2014-2020, Tehnološki park Vinkovci d.o.o. održao je drugu od  28 informativnih radionica. Uz informativne radionice održati će se i 5 okruglih stolova, konferencija i individualna savjetovanja. Cilj projekta je povećanje informiranosti i poboljšanje umreženosti malih i srednjih poduzetnika na području grada Vinkovaca i cijele Vukovarsko-srijemske županije. Read more

1. informativna radionica

22. rujna 2020. godine u okviru odobrenog projekta „Poduzetničko informiranje i umrežavanje“ KK.03.1.2.12.0026 koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu OPKK-a 2014-2020, Tehnološki park Vinkovci d.o.o. održana je prva od  28 informativnih radionica. Uz informativne radionice održati će se i 5 okruglih stolova, konferencija i individualna savjetovanja. Read more

Održavanje informativnih radionica u okviru projekta „Poduzetničko informiranje i umrežavanje“

U okviru odobrenog projekta „Poduzetničko informiranje i umrežavanje“ KK.03.1.2.12.0026 koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu OPKK-a 2014-2020, Tehnološki park Vinkovci d.o.o. organizirat će 28 info radionica, 5 okruglih stolova, konferenciju i individualna savjetovanja. Projekt doprinosi razvoju poduzetničkih alata sa ciljem povećanja informiranosti i poboljšanja umreženosti malih i srednjih poduzetnika na području grada Vinkovaca i cijele Vukovarsko-srijemske županije.

Read more

Tehnološki park Vinkovci izrazio potporu projektu

U petak, 04. rujna 2020. godine u prostorijama Tehnološkog parka Vinkovci d.o.o. održan je sastanak direktora Josipa Gilje i inovatora Miroslava  Špiranovića povodom predstavljanja inovacije  Distance 2M  te se razmatralo mogućnosti stručne i tehničke podrške projektu razvoja i komercijalizacije ovog projekta. Read more