Dan Poslovne Hrvatske u Tehnološkom parku Vinkovci

Dana 01. listopada 2019. god., u 10:30 sati, održano je informiranje korisnika Tehnološkog parka Vinkovci o mogućnostima koju pruža aplikacija Poslovna Hrvatska. Read more

Uspostava partnerskih odnosa sa Tehnološkim parkom Livno

13. i 14. kolovoza 2018. godine Tehnološki park Vinkovci je sudjelovao na prvoj poslovnoj konferenciji u Livnu (Bosna i Hercegovina).

Read more

Tehnološki park Vinkovci u Rusiji

Tehnološki park Vinkovci je od 16. – 20. srpnja 2018.god.  u suradnji sa tvrtkom Dunlop i tvrtkom članicom Tehnološkog parka – R Solutions d.o.o. sudjelovao u otvaranju ruskog tržišta. Read more

Inovacije novoosnovanih MSP

DSC_7386

Otvoren je trajno Poziv za dostavu projektnih prijava u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“; Specifični cilj 3d2 „Povećana inovativnost MSP–ova“.

Read more