Održana još jedna informativna radionica za djecu

Dana 18.07.2023. godine Tehnološki park Vinkovci d.o.o. je organizirao informativnu radionicu na temu „3D printanje“. Polaznici informativne radionice su djeca u dobi od 7 do 12 godine. Radionica je organizirana u suradnji s „MNK AURELIA FUTSAL“.

3D printanje je proces proizvodnje, koji omogućuje izradu fizičkog predmeta iz digitalnog dizajna. Proizvodnja se odvija pomoću uređaja odnosno 3D printera koji mogu tiskati trodimenzionalne objekte prema posebnim nacrtima izrađenim u računalnim programima. Predlošci za izradu predmeta se mogu izraditi samostalno ili preuzeti s interneta, a stvaranje fizičkog predmeta se odvija nanošenjem više slojeva materijala, koji nakon stvrdnjavanja zadržavaju željeni oblik. Danas 3D printanje ima široku primjenu, pa se tako koristi u različitim djelatnostima kao što su industrija, medicina, informatika, arhitektura i dr.

Cilj informativne radionice je objasniti polaznicima što je 3D printanje, čemu služi, kako se odvija proces proizvodnje fizičkog predmeta i koje su prednosti 3D printanja.

Nakon informativne radionice organiziran je obilazak Tehnološkog parka Vinkovci d.o.o. i posjeta tvrtki BLINX j.d.o.o. koja se nalazi u procesu inkubacije i bavi se 3D printanjem. Posjetom tvrtki BLINX j.d.o.o. djeci je omogućen stvaran prikaz proizvodnje fizičkih predmeta pomoću 3D printera.