Informativna radionica – Što je internet?

Danas je u Tehnološkom parku Vinkovci d.o.o. organizirana informativna radionica u suradnji s „MNK AURELIA FUTSAL“. Tema informativne radionice je „Što je Internet?“, a polaznici radionice su djeca u dobi od 7 do 12 godina.

Internet je globalna računalna mreža, koju svakodnevno koriste i odrasli i djeca. Internet se koristi za posao, za zabavu, za razmjenu informacija, za istraživanje i za učenje, pa se može doći do zaključka da je život bez interneta nezamisljiv. Cilj ove informativne radionice je objasniti djeci na njima zanimljiv način, što je Internet, kako funkcionira, za što ga koristimo, koje su njegove dobrobiti, ali i upozoriti ih na potencijalne opasnosti. Na ovoj interaktivnoj radionici djeca su iznosila svoja mišljenja i zaključke i postavljala pitanja. Nakon informativne radionice organiziran je obilazak zgrade Tehnološkog parka Vinkovci d.o.o. i tvrtki stanara u procesu inkubacije.

Tehnološki park Vinkovci d.o.o. će održati još dvije informativne radionice za djecu u suradnji s „MNK AURELIA FUTSAL“. Teme informativnih radionica su „Financijska pismenost djece“ i „3D printanje“.

Cilj je pružiti informacije djeci o njima zanimljivim temama, ali isto tako upoznati ih s postojanjem i radom Tehnološkog parka Vinkovci d.o.o.