Održana nova radionica za poduzetnike

U utorak, 09.05.2023. godine, Tehnološki park Vinkovci d.o.o. je održao radionicu pod nazivom „Financijski izvještaji poduzetnika“.

Cilj i svrha ove radionice je informirati poduzetnike koje su financijske izvještaje obvezni sastaviti i predati prema odredbama Zakona o računovodstvu te koji su rokovi predaje financijskih izvještaja za statističke potrebe i za javnu objavu, što je Bilanca, od čega se sastoji te na temelju čega se sastavlja. Na radionici je prikazano kako se klasificira imovina i na koji način se imovina poduzeća financira.

Polaznicima je na radionici objašnjeno kako se dijele obveze prema ročnosti, koje su vrste kapitala, što je Račun dobiti i gubitka i što su to prihodi i rashodi i prema kojim vrstama ih dijelimo. Polaznici su mogli saznati što je Izvještaj o novčanom tijeku, koji su osnovni elementi izvještaja, koje su klasifikacije prema vrsti aktivnosti i koje su metode sastavljanja. Također su saznali što je Izvještaj o promjenama kapitala te koje promjene na stavkama kapitala može obuhvaćati i što su to Bilješke uz financijske izvještaje te što sve trebaju sadržavati.

Polaznicima je na radionici kroz primjere prikazan svaki pojedini financijski izvještaj, objašnjena je međusobna povezanost financijskih izvještaja što će rezultirati boljem razumijevanju financijskog stanja poduzeća neophodnim za donošenje poslovnih odluka.

Radionica je održana u Tehnološkom parku Vinkovci d.o.o., Podružnica Poduzetnički inkubator Vinkovci. Predavač na radionici bio je zaposlenik Tehnološkog parka, Damir Bočak, dipl. oec.

Ova radionica je održana u sklopu projekta BOND 2, uz podršku HAMAG-BICRO-a, a u svrhu testiranja standardiziranih usluga za poduzetnika i certificiranja postupka pružanja standardiziranih usluga.