Objavljen poziv „Bespovratne potpore za digitalizaciju“

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je danas poziv „Bespovratne potpore za digitalizaciju“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima.

Poziv je namijenjen MSP-ovima za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje kroz ulaganja u digitalne alate i opremu za uvođenje novog načina poslovanja poduzeća, odnosno novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi, te jačanje digitalnih vještina na temelju plana potreba digitalizacije u svrhu digitalne transformacije.

Poduzetnicima je za digitalizaciju dostupno ukupno 206 milijuna kuna.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti po projektu je 150.000 kuna, dok je najviši iznos 750.000 kuna.

Prijaviti se mogu mikro, mala ili srednja poduzeća koja ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • minimalno 3 zaposlena na puno radno vrijeme u 2021. godini
 • pozitivan EBITDA / nemaju iskazan gubitak prema DOH obrascima u 2021.
 • poslovni prihodi u 2021. godini iznose minimalno 100% vrijednosti projekta

 

Intenzitet potpore ovisi o jedinici područne (regionalne) samouprave na čijem području prijavitelj ima sjedište:

 • Do 70 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u I. skupinu razvijenosti
 • Do 65 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u II. skupinu razvijenosti
 • Do 60 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u III. skupinu razvijenosti
 • Do 55 % prihvatljivih troškova za prijavitelje sa sjedištem na području JP(R)S razvrstanima u IV. skupinu razvijenosti

 

U okviru ovoga Poziva mogu se financirati sljedeći troškovi:

 • Nabava softvera i izrada/razvoj specifičnog softvera
 • Licence za nabavu ili nadogradnju softvera
 • Korištenje usluga računalnog oblaka (Cloud) – SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service), Paas (Platform as a Service), WPaaS (Workplace as a Service) i sl.
 • Nabava aplikativnih mrežnih rješenja i licenci
 • Nabava računalne opreme (hardware), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju
 • Projektiranje i nabava opreme za potrebe naprednih sustava digitalizacije
 • Troškovi implementacije rješenja za kibernetičku sigurnost
 • Edukacija zaposlenika
 • Trošak usluge pripreme Plana digitalne transformacije

 

Prijave će se podnositi od 1. srpnja 2022. do 12. kolovoza 2022. putem sustava eNPOO, a projekte će po zatvaranju poziva evaluirati HAMAG – BICRO, što će rezultirati sastavljanjem bodovne rang-liste i donošenjem odluka o financiranju.