Otvoreni natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je na svojoj mrežnoj stranici Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2021./2022.

Udruga može prijaviti jedan projekt u jednom od triju osnovnih područja aktivnosti:

P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnoga i lokalnoga identiteta:

a. Odgoj i obrazovanje za osobni i socijalni razvoj, solidarnost, socijalnu uključenost i opće ljudske vrijednosti;
b. Odgoj i obrazovanje za mir i nenasilno rješavanje sukoba;
c. Odgoj i obrazovanje za ljudska prava, odgovornost i aktivno građanstvo;
d. Odgoj i obrazovanje o štetnosti korupcije i koruptivnim rizicima;
e. Odgoj i obrazovanje za očuvanje povijesnoga, kulturnoga i hrvatskoga nacionalnog identiteta;
f. Odgoj i obrazovanje o pravima i očuvanju identiteta nacionalnih manjina, interkulturalizmu i  multikulturalizmu;
g. Poticanje očuvanja kulturne i prirodne baštine te tradicionalnih obrta.

P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih:

a. Odgoj i obrazovanje o zdravim načinima života, očuvanju prirode i održivom razvoju;
b. Odgoj i obrazovanje za volonterstvo;
c. Razvoj poduzetničkih aktivnosti djece i mladih;
d. Poticanje rada s talentiranom i darovitom djecom i mladima.

P3: Poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području:

a. Odgoj i obrazovanje za STEM;
b. Odgoj i obrazovanje za financijsku, digitalnu i medijsku pismenost;
c. Razvijanje vještina i kompetencija u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija;
d. Utjecaj tehnike, tehnologije i informatičkih rješenja na zdravlje pojedinca.

Ministarstvo planira na temelju Natječaja najboljim projektima dodijeliti približno 13.500.000,00 kuna, ovisno o priljevu sredstava iz prihoda od igara na sreću. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 50.000,00 kuna, a najveći 150.000,00 kuna.

Rok za prijavu na Natječaj je 3. kolovoza 2021. godine.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih, i to u području aktivnosti u kojem prijavljuje projekt, a projekt je u skladu s ciljevima zbog kojih je udruga i osnovana, što je razvidno iz statuta udruge;

Prijava projekta u partnerstvu obvezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave (županiji/općini/gradu) u kojoj se projekt provodi.

Više o natječaju možete pročitati na Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2021./2022. (gov.hr)

 

Također je Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2021. godinu

Ovim pozivom financirati će se projekti koji su usmjereni na prioritetna područja kako slijedi:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
b) Mladi i održivi razvoj zajednice

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici
a) Informativni centri za mlade
b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
c) Centri za mlade

P.3. Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih ( rad s mladima u NEET statusu)

P.4.  Mladi u ruralnim sredinama

P.5. Prevencija nasilja nad i među mladima

P.6. Rad s mladima u područjima pogođenim potresom

P.7. Prevencija ovisnosti mladih

Prihvatljivim prijaviteljima za prioritetna područja P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6. i P7. smatra se udruga koja je upisana je u Registar udruga i aktivno djeluje najmanje jednu (1) godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Poziva i to u prioritetnom području aktivnosti raspisanog Pozivom, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge.

Poziv je otvoren od 05. srpnja do 20. kolovoza 2021. godine, a ukupna planirana vrijednost Poziva je 10.000.000,00 kn. Najmanji iznos koji će se dodijeliti za određeno prioritetno područje putem Poziva je 75.000,00 kuna. Najveći iznos koji će se dodijeliti za određeno prioritetno područje putem Poziva je 150.000,00 kuna.

Više o natječaju možete pročitati na https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-mladima/6112

 

Za sve informacije i pomoć Tehnološki park Vinkovci d.o.o. stoji na raspolaganju.

mail: info@tp-vk.hr
tel: +385 (0)32 331060

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.