1. informativna radionica

22. rujna 2020. godine u okviru odobrenog projekta „Poduzetničko informiranje i umrežavanje“ KK.03.1.2.12.0026 koji je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu OPKK-a 2014-2020, Tehnološki park Vinkovci d.o.o. održana je prva od  28 informativnih radionica. Uz informativne radionice održati će se i 5 okruglih stolova, konferencija i individualna savjetovanja.

U suradnji s Ekonomskom i trgovačkom školom Ivana Domca i profesoricom Ikom Pejanović, dipl.oec. sudionici informativne radionice bili su učenici 4. razreda kao potencijalni budući poduzetnici te ih se ovom informativnom radionicom ohrabrilo na prvi korak prema poduzetništvu.

Učenicima, kao potencijalnim budući poduzetnicima, prezentirane su potpore i mjere kojima se potiče poduzetništvo. Učenici su informirani o mjerama koje pružaju grad Vinkovci, Vukovarsko – srijemska županija te mjere samozapošljavanja od Zavoda za zapošljavanje. Također, informirani su o načinu rada i uvjetima koje pruža Tehnološki park Vinkovci.

Informativnu radionicu je održao direktor Tehnološkog parka Vinkovci d.o.o. Josip Gilja, mag.oec.

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.