ESIF mirko zajmovi za obrtna sredstva

Financijski instrument ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjen je mikro i malim subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru ovog Financijskog instrumenta HAMAG-BICRO će mikro i malim subjektima malog gospodarstva izravno odobravati mikro zajmove za obrtna sredstva.

Cjeloviti tekst programa možete preuzeti ovdje

De minimis

Značajka instrumenta/ Naziv programa ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva
Ciljana skupina ·         Mikro gospodarski subjekt

·         Mali gospodarski subjekt

Iznos Od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR
Kamatna stopa* 1,5% – 3,5%
Poček Do 6 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine
Rok otplate Do 3 godina uključujući poček
Instrumenti osiguranja Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika
Potpora
Namjena ·         Obrtna sredstva- 100% iznosa zajma

Vrijednost indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti na županijskoj razini 2017. godina

Financijski instrument nije namijenjen za:

Aktivnosti:

 • financiranje PDV-a
 • refinanciranje postojećih obveza
 • podmirenje obveza prema državi
 • podmirenje obveza prema financijskim institucijama
 • podmirenje obveza nastalih prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG-BICRO
 • pribavljanje vrijednosnih papira
 • davanje zajmova kupcima ili drugim pravnim i fizičkim osobama
 • ulaganja koja služe u osobne svrhe
 • posredovanje u trgovini s inozemstvom

Djelatnosti:

 • trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama (benzinske postaje)
 • djelatnost Taxi službe i djelatnost Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije (rent-a car)
 • djelatnost cestovnog prijevoza tereta sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013.
 • trgovačke djelatnosti
 • djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću
 • djelatnosti jednog ili više ograničenih sektora sukladno Prilogu 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 964/2014 od 11.rujna 2014.
 • poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.prosinca   2013. o primjeni članaka 107. i 108.   Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore).

 

 

 

Izvor: HAMAG BICRO

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.