JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA IZ PROGRAMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA ZA 2019. GODINU – ULAGANJE U TEHNOLOGIJU I LJUDSKE POTENCIJALE

Grad Vinkovci raspisao  JAVNI POZIV

za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu – Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale.

Korisnici ovog Javnog poziva su tvrtke, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji se svrstavaju u mikro subjekte malog gospodarstva sa sjedištem u Vinkovcima i/ili koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Vinkovaca osim trgovačkih društava i ustanova u kojima Grad Vinkovci, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

 

Uvjeti za dodjelu potpore:
-minimalno 12 mjeseci poslovanja
-sjedište i/ili provedba ulaganja u grad Vinkovce
-u cijelosti privatno vlasništvo
-minimalno jedan zaposlen

 

Prihvatljivi troškovi potpore se dodjeljuju za:

– Nabavu strojeva, uređaja, opreme, alata

– Opremanje poslovnog prostora

– Nabavu operacijskih i računalnih sustava, računalnih programa i računalne opreme

– Obrazovanje, stručno osposobljavanje, stručno usavršavanje

– Izradu promotivnih materijala (do 15% vrijednosti ukupnog ulaganja)

Izrada i održavanje web stranice, web hosting (do 15% vrijednosti ukupnog ulaganja)

 

Korisnik ove mjere dužan je: zadržati poslovnu aktivnost na području Grada Vinkovaca najmanje 12 mjeseci od dana dodjele potpore te u istom razdoblju osigurati zadržavanje broja zaposlenih uz povećanje bruto II plaće od minimalno 10% po zaposlenom u odnosu na prosječnu godišnju bruto II plaću zaposlenika u prethodnoj godini. Za korisnika koji bude smanjio broj zaposlenih smatrati će se da je prekršio uvjete ovog Javnog poziva.

 Ukupna vrijednost projekta (bez PDV-a) sastoji se od 80% sredstava iz proračuna Grada Vinkovaca i 20% vlastitih sredstava mikro poduzetnika. Potpore se dodjeljuju u visini 80% prihvatljivih troškova (bez PDV-a) do maksimalnog iznosa potpore 30.000,00 kuna. Minimalni traženi iznos potpore iznosi 15.000,00 kn bez PDV-a (minimalna vrijednost projekta bez PDV-a 18.750 kuna).

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije prihvatljiv trošak.

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 640.000,00 kuna.

Prijave projekata na ovaj Javni poziv bit će moguće podnositi od 07. listopada 2019. godine od 8,00 sati do 22. listopada 2019. godine u 15,30 sati.

 

Sve ostale informacije o natječaju i potrebnoj dokumentaciji dostupne su  na stranici:

Grad Vinkovci

 

Ukoliko ste zainteresirani za ovaj natječaj, slobodno se obratite:

Agencija za razvoj i investicije grada Vinkovaca Via d.o.o.

Na raspolaganju su Vam svakim radnim danom od 7:30 do 15:30 sati

Domagoj Bubalo

domagoj.bubalo@viavinkovci.hr

+38598518621

na adresi: Glagoljaška 4, Vinkovci

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.